0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.89 362.00 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.07 363.00 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.66 364.00 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.60 364.00 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.84 365.00 Month
  2014 Gislaved 35805 Urban Traffic 643 7.19 77.00 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.42 364.00 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.09 336.00 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.54 365.00 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.71 365.00 Month
  2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 7.90 37.00 0.00 0.00 1.00 27.90 39.80 Day
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.51 334.00 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 6.54 303.00 0.00 0.00 2.00 15.00 46.10 Day
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.34 303.00 Month
  2008 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.84 363.00 0.00 0.00 0.00 11.49 28.10 Day
  2007 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.83 352.00 0.00 0.00 0.00 9.65 14.39 Day
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.91 363.00 0.00 0.00 0.00 11.59 16.66 Day
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.42 365.00 0.00 0.00 0.00 9.64 13.40 Day
  2004 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.41 341.00 0.00 0.00 0.00 9.45 16.27 Day
  2003 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.57 365.00 0.00 0.00 0.00 10.53 20.34 Day
  2002 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.64 357.00 0.00 0.00 0.00 11.71 24.21 Day
  2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16.00 Month
  2001 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.02 363.00 0.00 0.00 0.00 9.18 19.09 Day
  2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 10.25 28.00 Month
  2000 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 363.00 0.00 0.00 0.00 11.53 16.54 Day
  2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 11.15 28.00 Month
  1999 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.47 360.00 0.00 0.00 0.00 9.34 18.68 Day
  1998 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.35 356.00 0.00 0.00 0.00 13.34 19.17 Day
  1997 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.90 361.00 0.00 0.00 2.00 14.62 46.75 Day
  1996 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.44 365.00 0.00 0.00 0.00 8.45 14.70 Day
  1995 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.30 362.00 0.00 0.00 0.00 11.45 27.31 Day
  1994 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 353.00 0.00 0.00 0.00 11.38 24.68 Day
  1993 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.37 338.00 0.00 0.00 0.00 11.09 13.99 Day
  1992 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.75 361.00 0.00 0.00 0.00 12.65 17.02 Day
  1991 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.54 355.00 0.00 0.00 0.00 18.91 33.69 Day
  1990 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.93 350.00 0.00 0.00 0.00 18.31 22.81 Day
  1989 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.13 360.00 0.00 0.00 1.00 18.97 41.38 Day
  1988 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.55 357.00 0.00 0.00 0.00 16.40 32.75 Day
  1987 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.81 364.00 0.00 2.00 2.00 16.73 56.93 Day
  1986 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.05 358.00 0.00 0.00 0.00 17.54 19.96 Day
  1985 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.19 360.00 0.00 0.00 0.00 11.15 20.77 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 39 2.89 357.00 0.00 0.00 0.00 11.17 19.59 Day
  1983 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.34 349.00 0.00 0.00 0.00 16.42 23.59 Day
  1982 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.12 355.00 0.00 0.00 0.00 14.72 25.03 Day
  1981 Hoburgen 104 Rural Background 39 1.58 226.00 0.00 0.00 0.00 5.98 9.34 Day
 • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
  2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39.00 0.00 13.53 13.53 Day
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316.00 13.00 43.93 79.00 Day