0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.91 56 Week
    2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.67 21 Week
    2000 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.64 56 Week