1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 3.64 49 Week
    1999 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 1414 1.57 49 Week