0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2010 Umeå Förskolan Mården 21745 Urban Background 329 4.29 296 0.00 11.65 15.05 Day
    2010 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 1995 4.87 365 1.00 13.70 25.76 Hour
    2010 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 1996 7.53 361 0.00 19.18 20.75 Hour