0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 168 7.62 355 0.00 21.32 23.09 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 300 9.06 357 2.00 23.63 30.59 Minute