0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2014 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 956 0.53 0.54 82.00 Month
  2002 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.61 31.00 Month
  2001 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.60 0.93 365.00 Month
  2000 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.54 0.58 366.00 Month
  1999 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.61 0.90 365.00 Month
  1998 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.68 0.90 365.00 Month
  1997 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.90 92.00 Month
  1996 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 956 5.02 4.46 35.00 Month