0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2012 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.39 28.00 Month
  2011 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.47 0.55 121.00 Month
  2009 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.56 0.49 88.00 Month
  2008 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.39 57.00 Month
  2006 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.61 82.00 Month
  2005 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.93 0.74 92.00 Month
  2004 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.56 89.00 Month
  1994 Motala 138 Urban Background 1071 3.55 3.64 90.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Motala 138 Urban Background 1071 3.23 2.52 182.00 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Motala 138 Urban Background 1071 2.32 92.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Motala 138 Urban Background 1071 5.15 4.26 90.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Motala 138 Urban Background 1071 3.86 4.59 182.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Motala 138 Urban Background 1071 4.84 91.00 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Motala 138 Urban Background 1071 8.60 7.55 84.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Motala 138 Urban Background 1071 9.95 11.09 175.00 91.60 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Motala 138 Urban Background 1071 9.02 91.00 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day