0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 972 2.35 2.20 293.00 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7316.00 10.40 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 972 1.78 1.71 229.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5910.00 13.50 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour