1 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.72 176 Week
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.58 84 Week