0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2018 Boliden Idrottsvägen 165165 Suburban Background 4705 49.00 0.05 Variable
  2018 Boliden Ljunggatan 165166 Suburban Background 4694 84.00 0.16 Variable
  2018 Bureå Strandvägen 165167 Suburban Background 4787 140.00 0.11 Variable
  2017 Boliden Idrottsvägen 165165 Suburban Background 4705 63.00 0.09 Variable
  2017 Bureå Strandvägen 165167 Suburban Background 4787 110.00 0.08 Variable
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month