0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2018 Backe Tallvägen 165170 Suburban Background 4706 93.00 0.21 Variable
  2018 Backe Villavägen 165169 Suburban Background 4707 77.00 0.65 Variable
  2018 Hoting Strandgatan 165168 Suburban Background 4708 133.00 0.08 Variable
  2017 Backe Villavägen 165169 Suburban Background 4707 105.00 0.50 Variable
  2017 Hoting Strandgatan 165168 Suburban Background 4708 109.00 0.12 Variable
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month