0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month
  2007 Falun 13562 Urban Background 3991 120.00 0.13 Month
  2006 Falun 13562 Urban Background 3991 31.00 0.26 Month
  2005 Falun 13562 Urban Background 3991 120.00 0.10 Month
  2004 Falun 13562 Urban Background 3991 61.00 0.16 Month