0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month
  2007 Karlskoga 131 Urban Background 3370 120.00 0.10 Month
  2006 Karlskoga 131 Urban Background 3370 181.00 0.20 Month
  2005 Karlskoga 131 Urban Background 3370 151.00 0.14 Month
  2004 Karlskoga 131 Urban Background 3370 183.00 0.18 Month
  2003 Karlskoga 131 Urban Background 3370 92.00 0.18 Month