0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month
  2009 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Background 3574 88.00 0.09 Month
  2008 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Background 3574 93.00 0.12 Month
  2003 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Background 3574 90.00 0.38 Month
  2002 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Background 3574 92.00 0.36 Month