0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2013 Ystad Östra Förstaden 16422 Urban Background 3684 365.00 0.06 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month