0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month
  2009 Kalmar 9617 Urban Background 3358 120.00 0.12 Month
  2008 Kalmar 9617 Urban Background 3358 182.00 0.17 Month
  2007 Kalmar 9617 Urban Background 3358 61.00 0.14 Month