0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month
  2010 Värnamo 146 Urban Background 3570 120.00 0.11 Month
  2009 Värnamo 146 Urban Background 3570 179.00 0.16 Month
  2008 Värnamo 146 Urban Background 3570 152.00 0.12 Month
  2007 Värnamo 146 Urban Background 3570 212.00 0.20 Month
  2006 Värnamo 146 Urban Background 3570 151.00 0.18 Month
  2005 Värnamo 146 Urban Background 3570 182.00 0.10 Month
  2004 Värnamo 146 Urban Background 3570 183.00 0.18 Month
  2003 Värnamo 146 Urban Background 3570 182.00 0.27 Month
  2002 Värnamo 146 Urban Background 3570 92.00 0.15 Month