0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2012 Jönköping Barnarpsgatan 30438 Urban Background 3621 354.00 0.16 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334.00 0.10 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334.00 0.10 Month