0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2004 Uppsala 145 Urban Background 197 1.07 176.00 Week
    2004 Uppsala Kungsgatan 780 Urban Background 1440 2.02 176.00 Week