0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.16 0.14 360.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355.00 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484.00 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.19 0.20 355.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85.00 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33.00 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33.00 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365.00 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364.00 Month
  2009 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.39 0.42 60.00 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335.00 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315.00 Month
  2008 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.40 0.38 184.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month
  2007 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.55 0.84 174.00 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365.00 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365.00 Month
  2006 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.97 0.87 121.00 Month
  2005 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.51 62.00 Month
  2004 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.94 0.75 85.00 Month
  2004 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.85 0.68 85.00 Month
  2003 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.55 80.00 Month
  2003 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 1.24 0.97 104.00 Month
  2003 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.51 87.00 Month
  2002 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.55 0.58 91.00 Month
  2002 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.70 0.58 184.00 Month
  2002 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.62 0.59 91.00 Month
  2001 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.82 0.90 181.00 Month
  2001 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.78 0.90 181.00 Month
  2001 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.78 0.86 181.00 Month
  2000 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.68 0.61 180.00 Month
  2000 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.67 0.54 184.00 Month
  2000 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.62 0.56 184.00 Month
  1999 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.63 89.00 Month
  1999 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.55 89.00 Month
  1999 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.60 61.00 Month
  1994 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.53 2.52 89.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.26 1.84 180.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Uppsala 145 Urban Background 1792 1.88 1.87 180.00 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.92 3.21 161.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Uppsala 145 Urban Background 1792 3.14 4.04 177.00 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Uppsala 145 Urban Background 1792 5.25 9.31 139.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Uppsala 145 Urban Background 1792 10.23 6.10 166.00 29.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Uppsala 145 Urban Background 1792 7.12 8.35 150.00 51.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Uppsala 145 Urban Background 1792 6.88 91.00 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day