0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2002 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 0.81 0.66 62.00 Month
  2002 Piteå, Gläntan 8208 Rural Background 1087 1.04 0.86 62.00 Month
  2002 Piteå, Tätort 8207 Urban Background 1088 1.00 0.89 62.00 Month
  2001 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 1.09 1.17 180.00 Month
  2001 Piteå, Gläntan 8208 Rural Background 1087 1.59 1.68 178.00 Month
  2001 Piteå, Tätort 8207 Urban Background 1088 1.44 1.43 180.00 Month
  2000 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 0.76 0.70 181.00 Month
  2000 Piteå, Gläntan 8208 Rural Background 1087 1.03 0.94 181.00 Month
  2000 Piteå, Tätort 8207 Urban Background 1088 0.90 0.89 181.00 Month
  1999 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 0.58 93.00 Month
  1999 Piteå, Gläntan 8208 Rural Background 1087 0.74 93.00 Month
  1999 Piteå, Tätort 8207 Urban Background 1088 0.80 93.00 Month
  1992 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 1.79 1.81 91.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 3.73 4.85 182.00 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 4.04 90.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 5.08 4.92 83.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 6.87 6.06 178.00 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 7.35 8.54 182.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 5.60 91.00 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day