0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2008 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.22 0.22 71.00 Month
  2004 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.38 0.39 95.00 Month
  2003 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.51 0.62 175.00 Month
  2002 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.55 0.63 184.00 Month
  2001 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.87 0.72 182.00 Month
  2000 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.57 0.80 181.00 Month
  1999 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.92 93.00 Month
  1991 Lycksele 618 Urban Background 1782 3.97 3.23 90.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Lycksele 618 Urban Background 1782 3.68 4.51 182.00 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Lycksele 618 Urban Background 1782 5.32 7.39 179.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Lycksele 618 Urban Background 1782 9.43 8.21 181.00 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Lycksele 618 Urban Background 1782 9.96 10.81 181.00 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Lycksele 618 Urban Background 1782 7.39 89.00 55.40 1.00 0.00 0.00 0.00 Day