0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1996 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.55 1.18 91.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.10 1.06 182.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.24 1.57 179.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.53 1.66 182.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.53 1.33 183.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Vännäs 147 Urban Background 1138 2.71 3.27 182.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Vännäs 147 Urban Background 1138 3.86 4.68 182.00 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Vännäs 147 Urban Background 1138 3.95 90.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day