0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.26 0.31 364 Month
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.21 365 Month
  2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.28 365 Month
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365 Month
  2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.36 364 Month
  2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 333 Month