1 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.08 347.17 8332.00 12.00 181.00 148.76 1832.00 0.00 0.00 152.10 2308.05 11599.72 3372.59 Hour
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 27 63.11 363.42 8722.00 5.00 178.00 126.10 1800.00 0.00 0.00 127.76 4765.63 11060.75 2970.77 Hour
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.26 364.21 8741.00 0.00 169.00 112.28 1946.00 0.00 0.00 121.20 1896.05 7517.57 2793.74 Hour
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 27 58.51 364.46 8747.00 3.00 165.00 127.17 934.00 0.00 0.00 134.10 3408.36 4367.14 1920.03 Hour
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 27 59.91 363.92 8734.00 0.00 173.00 97.34 1183.00 0.00 0.00 101.70 330.10 2858.21 1791.72 Hour
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 27 60.56 342.42 8218.00 0.00 155.00 117.60 1353.00 0.00 0.00 122.70 2457.50 6485.49 2346.91 Hour
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 27 63.82 358.79 8611.00 2.00 199.00 122.85 1721.00 0.00 0.00 126.80 3602.89 8668.38 2840.76 Hour
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.04 364.83 8756.00 0.00 138.00 108.56 1413.00 0.00 0.00 131.50 1766.50 4342.34 2029.00 Hour
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 27 60.90 362.04 8689.00 0.00 169.00 114.23 1911.00 0.00 0.00 117.70 2740.65 6090.96 2756.89 Hour
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 27 59.44 362.33 8696.00 0.00 161.00 101.97 786.00 0.00 0.00 110.00 647.91 1257.26 1546.76 Hour
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 27 55.68 364.46 8747.00 2.00 131.00 125.04 1206.00 0.00 0.00 131.40 2159.78 5124.13 1872.02 Hour
  2008 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.77 354.38 8505.00 1.00 135.00 121.01 1111.00 0.00 0.00 127.20 2919.54 4792.01 1736.23 Hour
  2007 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.37 354.92 8518.00 0.00 180.00 104.56 1219.00 0.00 0.00 119.30 4517.19 6047.93 2239.45 Hour
  2006 Bredkälen 102 Rural Background 27 59.10 363.67 8728.00 0.00 177.00 114.10 1016.00 0.00 0.00 128.80 3038.53 4660.31 2042.00 Hour
  2005 Bredkälen 102 Rural Background 27 57.64 359.88 8637.00 1.00 150.00 137.63 1563.00 0.00 0.00 144.40 1273.10 5691.51 2357.47 Hour
  2004 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.90 212.46 5099.00 0.00 94.00 108.40 337.00 0.00 0.00 118.40 1994.15 3474.14 1500.17 Hour
  2004 Bredkälen 102 Rural Background 1799 54.74 61.00 Month
  2003 Bredkälen 102 Rural Background 1799 60.55 337.00 Month
  2002 Bredkälen 102 Rural Background 1799 56.61 365.00 Month
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 1799 51.73 364.00 Month
  2000 Bredkälen 102 Rural Background 1799 50.22 182.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.08 353.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.09 349.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.05 362.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.08 363.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.11 0.23 365.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.54 0.11 365.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.10 359.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.13 0.12 367.00 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.14 0.19 366.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.23 0.50 361.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.17 0.12 97.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.06 335.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.12 351.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.31 356.00 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.13 0.10 365.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.12 331.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Bredkälen 102 Rural Background 1764 61.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2003 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.16 0.23 366.00 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2002 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.12 0.10 354.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.37 365.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2000 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.08 360.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Bredkälen 102 Rural Background 1764 366.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  1999 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.19 0.28 357.00 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  1998 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.19 0.23 365.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Bredkälen 102 Rural Background 1764 364.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  1997 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.20 0.24 362.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.25 0.35 364.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.31 0.49 365.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.38 0.90 364.00 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.34 0.41 361.00 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.59 0.62 362.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.92 1.19 356.00 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.94 1.63 358.00 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.56 2.15 313.00 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.01 2.41 365.00 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Bredkälen 102 Rural Background 30 1.96 3.31 364.00 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Bredkälen 102 Rural Background 30 1.64 2.49 365.00 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1985 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.65 3.62 366.00 41.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.42 2.84 367.00 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1983 Bredkälen 102 Rural Background 30 1.76 2.01 364.00 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1982 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.44 3.58 365.00 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1981 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.39 2.51 363.00 23.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1980 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.75 6.04 361.00 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day