0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1993 Härnösand 7133 Urban Background 1006 2.63 2.59 90.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Härnösand 7133 Urban Background 1006 2.38 2.36 175.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Härnösand 7133 Urban Background 1006 3.94 4.81 182.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Härnösand 7133 Urban Background 1006 5.18 6.10 147.00 34.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Härnösand 7133 Urban Background 1006 7.26 8.76 178.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Härnösand 7133 Urban Background 1006 10.01 8.28 172.00 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Härnösand 7133 Urban Background 1006 12.13 13.39 182.00 41.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Härnösand 7133 Urban Background 1006 8.11 90.00 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day