0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2012 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.56 30.00 Month
  2012 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.96 30.00 Month
  2011 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.82 0.94 119.00 Month
  2011 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.47 0.58 119.00 Month
  2011 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.66 0.88 90.00 Month
  2010 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.98 0.88 90.00 Month
  2010 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.90 0.71 90.00 Month
  2010 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.97 1.06 90.00 Month
  2009 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.74 0.54 183.00 Month
  2009 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.54 0.50 183.00 Month
  2009 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 1.02 0.77 183.00 Month
  2008 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.47 0.58 183.00 Month
  2008 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.44 0.56 183.00 Month
  2008 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.78 0.87 183.00 Month
  2007 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.83 0.86 183.00 Month
  2007 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.71 0.60 183.00 Month
  2007 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.82 0.70 183.00 Month
  2006 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.92 0.90 183.00 Month
  2006 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.78 0.85 184.00 Month
  2006 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.84 0.91 183.00 Month
  2005 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.64 0.46 60.00 Month
  2005 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.62 89.00 Month
  2005 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.65 0.55 177.00 Month
  2005 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.69 0.59 183.00 Month
  2004 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.45 0.48 183.00 Month
  2004 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.52 0.71 183.00 Month
  2004 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.59 0.75 180.00 Month
  2003 Timrå 144 Urban Background 154 0.54 0.50 88.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.63 0.69 183.00 Month
  2003 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.98 0.91 153.00 Month
  2003 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.85 92.00 Month
  2002 Timrå 144 Urban Background 154 0.46 0.63 181.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.57 0.54 183.00 Month
  2002 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.68 0.58 184.00 Month
  2001 Timrå 144 Urban Background 154 0.86 0.69 181.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.76 0.84 182.00 Month
  2001 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.89 0.91 183.00 Month
  2000 Timrå 144 Urban Background 154 0.59 0.70 183.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.55 0.45 180.00 Month
  2000 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.58 0.51 181.00 Month
  1999 Timrå 144 Urban Background 154 0.90 0.90 181.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.42 94.00 Month
  1999 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.48 94.00 Month
  1998 Timrå 144 Urban Background 154 0.99 0.94 182.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Timrå 144 Urban Background 154 0.90 0.94 182.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Timrå 144 Urban Background 154 0.96 1.11 181.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Timrå 144 Urban Background 154 1.31 1.29 180.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Timrå 144 Urban Background 154 1.40 1.97 176.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Timrå 144 Urban Background 154 1.93 1.90 180.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Timrå 144 Urban Background 154 1.71 1.53 175.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Timrå 144 Urban Background 154 2.44 2.94 174.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Timrå 144 Urban Background 154 3.63 5.09 182.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Timrå 144 Urban Background 154 6.55 7.71 179.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Timrå 144 Urban Background 154 7.98 6.08 181.00 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Timrå 144 Urban Background 154 7.58 9.23 181.00 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Timrå 144 Urban Background 154 7.19 91.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day