0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2006 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 53.91 59.00 Month
  2006 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 65.88 92.00 Month
  2006 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 46.43 91.00 Month
  2005 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 46.99 183.00 Month
  2005 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 51.55 183.00 Month
  2005 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 182.00 Month
  2004 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 48.83 184.00 Month
  2004 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.57 184.00 Month
  2004 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 36.19 184.00 Month
  2003 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 47.31 176.00 Month
  2003 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 52.58 176.00 Month
  2003 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 36.85 176.00 Month
  2002 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.27 184.00 Month
  2002 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.62 156.00 Month
  2002 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 38.46 184.00 Month
  2001 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.65 183.00 Month
  2001 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.58 183.00 Month
  2001 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 38.79 183.00 Month
  2000 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 44.51 183.00 Month
  2000 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 48.69 183.00 Month
  2000 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 184.00 Month
  1999 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 45.85 93.00 Month
  1999 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.95 92.00 Month
  1999 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 38.19 92.00 Month