0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.39 0.44 361.00 Month
  2018 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.51 0.71 361.00 Month
  2017 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.35 0.39 365.00 Month
  2016 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.40 0.52 366.00 Month
  2015 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.49 0.74 337.00 Month
  2014 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.74 0.49 336.00 Month
  2013 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.44 0.75 336.00 Month
  2012 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.59 0.63 366.00 Month
  2011 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.55 1.07 364.00 Month
  2010 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.72 1.05 364.00 Month
  2009 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.48 0.56 365.00 Month
  2008 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.45 0.51 366.00 Month
  2007 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.45 0.86 333.00 Month
  2006 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.75 0.93 304.00 Month
  2005 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.58 0.68 334.00 Month
  2004 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.86 0.73 366.00 Month
  2003 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.70 0.95 364.00 Month
  2002 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.61 0.72 365.00 Month
  2001 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.81 1.17 364.00 Month
  2000 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.44 0.56 336.00 Month
  1999 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.82 1.34 363.00 Month
  1998 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.79 1.57 365.00 Month
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day