0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.23 363.00 Month
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.26 0.31 364.00 Month
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.21 365.00 Month
  2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.17 0.23 366.00 Month
  2015 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.36 0.64 364.00 Month
  2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.51 0.33 334.00 Month
  2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.18 0.17 365.00 Month
  2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.28 365.00 Month
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365.00 Month
  2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.36 364.00 Month
  2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.18 365.00 Month
  2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.16 0.25 364.00 Month
  2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.35 365.00 Month
  2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 333.00 Month
  2005 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.31 0.37 363.00 Month
  2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.44 0.38 364.00 Month
  2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 364.00 Month
  2002 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.26 364.00 Month
  2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.46 0.58 365.00 Month
  2000 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.22 365.00 Month
  1999 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.29 365.00 Month
  1998 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.33 363.00 Month
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day