0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2005 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1796 1.13 1.09 58.00 Month
  2004 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1796 1.07 1.00 184.00 Month
  2003 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1796 0.90 87.00 Month
  2003 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 2.07 1.34 61.00 Month
  2002 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.00 1.06 184.00 Month
  2001 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.49 1.69 183.00 Month
  2000 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.40 1.38 184.00 Month
  1999 Gammtratten 1762 Rural Background 1768 0.46 0.76 331.00 Month
  1999 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.33 93.00 Month
  1998 Gammtratten 1762 Rural Background 1768 0.42 93.00 Month
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day