0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.28 0.28 365.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.35 336.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.23 365.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.32 366.00 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.32 0.60 365.00 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.48 0.36 354.00 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.29 365.00 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.25 0.32 366.00 Month
  2012 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 0.70 0.71 302.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.36 365.00 Month
  2011 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 1.29 1.05 332.00 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.39 365.00 Month
  2010 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 1.25 0.93 31.00 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.31 365.00 Month
  2009 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 0.94 0.83 278.00 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.21 0.25 366.00 Month
  2008 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 0.80 0.77 359.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.49 365.00 Month
  2007 Sundsvall 8784 Urban Background 187 2.13 2.33 302.00 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 7281.00 118.64 10.27 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.49 0.49 329.00 Month
  2006 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 2.62 3.33 310.00 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7416.00 57.03 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.30 0.37 341.00 Month
  2005 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 3.60 1.59 318.00 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 8107.00 51.05 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.46 0.36 338.00 Month
  2004 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 1.85 1.66 164.00 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5323.00 68.33 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.38 0.49 299.00 Month
  2003 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 2.00 1.81 307.00 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7283.00 49.30 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.28 0.32 365.00 Month
  2002 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 1.81 1.13 288.00 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 6921.00 31.36 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.39 0.54 365.00 Month
  2001 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 2.18 2.87 234.00 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 6257.00 36.98 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.24 61.00 Month
  2000 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 3.15 3.30 312.00 11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7402.00 53.78 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day