0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2018 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.35 0.38 362.00 Month
  2017 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.30 0.26 365.00 Month
  2016 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.22 0.31 365.00 Month
  2015 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.37 0.52 362.00 Month
  2014 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.41 364.00 Month
  2013 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.31 0.46 335.00 Month
  2012 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.25 0.30 364.00 Month
  2011 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.23 0.26 335.00 Month
  2010 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.27 0.37 364.00 Month
  2009 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.27 0.29 365.00 Month
  2008 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.22 0.29 366.00 Month
  2007 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.24 0.52 365.00 Month
  2006 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.57 0.70 333.00 Month
  2005 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.47 365.00 Month
  2004 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.50 366.00 Month
  2003 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.46 0.54 365.00 Month
  2002 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.34 0.37 365.00 Month
  2001 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.71 364.00 Month
  2000 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.28 0.30 335.00 Month
  1999 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.37 0.54 362.00 Month
  1998 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.33 0.47 362.00 Month
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day