0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2002 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.58 0.57 61.00 Month
  2001 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.81 0.93 183.00 Month
  2000 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.80 84.00 Month
  1992 Sala 7126 Urban Background 1092 1.68 1.54 90.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Sala 7126 Urban Background 1092 2.40 2.88 167.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Sala 7126 Urban Background 1092 3.00 4.20 171.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Sala 7126 Urban Background 1092 4.74 87.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day