0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2006 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.45 2.11 296.00 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 7501.00 34.60 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.38 2.36 300.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7263.00 37.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.80 1.49 220.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167.00 34.10 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.68 2.18 269.00 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6438.00 11.00 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.25 2.60 350.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8410.00 12.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.38 2.30 310.00 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7598.00 221.00 5.93 1.00 1.00 1.00 0.00 Hour
  2000 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.86 2.34 359.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8638.00 50.10 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day