0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2005 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.81 0.70 58.00 Month
  2004 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 0.87 0.82 60.00 Month
  2004 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.63 93.00 Month
  2003 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 1.34 1.24 154.00 Month
  2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 0.73 96.00 Month
  2002 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 1.42 1.01 91.00 Month
  2001 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.85 0.90 183.00 Month
  2000 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.92 1.07 184.00 Month
  1999 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 1.00 92.00 Month
  1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.22 2.07 90.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.66 2.77 182.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.62 2.39 183.00 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.62 3.12 182.00 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 4.28 5.00 167.00 25.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 8.08 9.83 182.00 49.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 7.77 6.75 183.00 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 9.42 11.01 182.00 80.10 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 8.55 91.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day