0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Docksta 186 Rural Background 1767 0.32 0.33 363.00 Month
  2019 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.45 0.47 353.00 Month
  2018 Docksta 186 Rural Background 1767 0.26 215.00 Month
  2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.56 0.60 336.00 Month
  2017 Docksta 186 Rural Background 1767 0.27 0.29 332.00 Month
  2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.36 0.40 362.00 Month
  2016 Docksta 186 Rural Background 1767 0.31 0.43 361.00 Month
  2016 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.41 0.50 366.00 Month
  2015 Docksta 186 Rural Background 1767 0.34 0.58 362.00 Month
  2015 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.45 0.66 333.00 Month
  2014 Docksta 186 Rural Background 1767 0.72 0.46 364.00 Month
  2013 Docksta 186 Rural Background 1767 0.25 0.47 306.00 Month
  2013 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.66 1.03 364.00 Month
  2012 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.38 303.00 Month
  2012 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.87 0.89 366.00 Month
  2011 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.73 333.00 Month
  2011 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.78 1.37 365.00 Month
  2010 Docksta 186 Rural Background 1767 0.50 0.73 364.00 Month
  2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.22 1.53 365.00 Month
  2009 Docksta 186 Rural Background 1767 0.40 0.38 365.00 Month
  2009 Kanaan 9457 Urban Background 1775 1.03 1.37 365.00 Month
  2009 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.03 1.09 365.00 Month
  2008 Docksta 186 Rural Background 1767 0.29 0.33 366.00 Month
  2008 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.84 0.75 364.00 Month
  2007 Docksta 186 Rural Background 1767 0.35 0.64 364.00 Month
  2007 Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.46 0.89 365.00 Month
  2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.95 1.14 335.00 Month
  2006 Docksta 186 Rural Background 1767 0.63 0.71 334.00 Month
  2006 Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.89 1.66 303.00 Month
  2006 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.45 2.82 303.00 Month
  2005 Docksta 186 Rural Background 1767 0.44 0.53 365.00 Month
  2005 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.46 2.39 281.00 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 6853.00 28.20 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Docksta 186 Rural Background 1767 0.69 0.63 365.00 Month
  2004 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 1.90 2.24 291.00 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 7477.00 41.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Docksta 186 Rural Background 1767 0.56 0.77 365.00 Month
  2003 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.31 3.66 268.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7214.00 35.80 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Docksta 186 Rural Background 1767 0.47 0.45 361.00 Month
  2002 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.56 2.63 339.00 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 8169.00 83.10 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Docksta 186 Rural Background 1767 0.52 0.76 332.00 Month
  2001 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.83 3.34 324.00 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 7936.00 53.70 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Docksta 186 Rural Background 1767 0.43 0.43 365.00 Month
  2000 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.38 3.45 331.00 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8192.00 47.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1999 Docksta 186 Rural Background 1767 0.54 0.85 365.00 Month
  1999 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 3.18 4.75 265.00 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 7230.00 77.80 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1998 Docksta 186 Rural Background 1767 0.51 0.85 360.00 Month
  1993 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.11 2.28 74.00 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.43 91.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Kramfors 6780 Urban Background 1032 5.78 5.68 87.00 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Kramfors 6780 Urban Background 1032 5.59 91.00 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day