0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85.00 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
  2004 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 49.99 354.46 83.00 187.00 291.00 81.98 100.07 8507.00 3542.00 1640.00 514.00 226.00 6.00 0.00 2798.00 103.85 172.07 Hour
  2004 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.58 359.00 25.00 91.00 189.00 67.28 87.91 8616.00 2038.00 676.00 149.00 58.00 1.00 0.00 1509.00 88.52 151.22 Hour
  2004 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 16.97 356.50 0.00 0.00 5.00 33.42 41.26 8556.00 111.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 49.11 86.31 Hour