0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335.00 Month
  2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 29.98 364.92 25.00 54.00 106.00 81.48 98.97 8758.00 1353.00 657.00 316.00 223.00 45.00 1.00 1057.00 106.58 221.75 Hour
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365.00 Month
  2007 Umeå Björnvägen 20403 Urban Traffic 894 19.97 72.08 0.00 1.00 8.00 43.52 52.32 1730.00 92.00 25.00 1.00 0.00 0.00 0.00 69.00 67.20 92.16 Hour
  2007 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 191 13.71 320.96 0.00 3.00 16.00 43.28 55.28 7703.00 188.00 46.00 3.00 1.00 1.00 0.00 122.00 57.60 167.04 Hour
  2007 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 280 43.84 348.88 61.00 125.00 214.00 90.24 133.84 8373.00 2349.00 1149.00 566.00 342.00 87.00 21.00 1878.00 119.04 332.16 Hour
  2007 Umeå Östra Kyrkogatan 21845 Urban Traffic 900 25.92 50.58 0.00 3.00 10.00 52.96 56.56 1214.00 110.00 33.00 6.00 4.00 0.00 0.00 68.00 78.72 119.04 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month