2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 4.97 361 Month
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 12.64 33 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.76 1.09 361 Month
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month