2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2021 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 1.00 365 Month
  2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.76 1.09 361 Month
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month