0 / 2

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.23 363 Month
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365 Month
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.26 0.31 364 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365 Month
  2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.17 0.23 366 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364 Month
  2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.28 365 Month
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85 Month
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365 Month
  2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.36 364 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33 Month
  2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.18 365 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364 Month
  2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.35 365 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364 Month