0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 334 Month
  2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 4.97 361 Month
  2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.31 363 Month
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 364 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.29 365 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
  2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.38 366 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
  2015 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.40 364 Month
  2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 364 Month
  2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.35 365 Month
  2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.47 365 Month
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.50 365 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
  2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.39 364 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 12.64 33 Month
  2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.43 365 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
  2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.42 364 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
  2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.41 365 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
  2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.48 363 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
  2005 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.48 363 Month
  2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.54 364 Month
  2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.54 364 Month
  2002 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.45 364 Month
  2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.38 365 Month
  2000 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.41 365 Month
  1999 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.50 365 Month
  1998 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.55 363 Month