0 / 2

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.23 363 Month
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365 Month
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.21 365 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335 Month
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365 Month
  2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.16 0.25 364 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315 Month
  2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 333 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365 Month