0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2017 Sundsvall Köpmangatan 32423 Urban Traffic 357 20.93 332.71 1.00 9.00 35.00 52.20 60.12 7985.00 502.00 133.00 41.00 23.00 4.00 2.00 332.00 69.47 301.17 Hour
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2007 Sundsvall 8784 Urban Background 186 16.42 283.42 0.00 0.00 8.00 37.36 42.94 6802.00 110.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 52.00 51.00 90.71 Hour
  2007 Sundsvall Strandgatan 10 20446 Urban Traffic 319 34.53 78.50 0.00 8.00 31.00 54.07 58.48 1884.00 256.00 42.00 1.00 0.00 0.00 0.00 154.00 72.65 91.03 Hour
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.23 365.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.49 365.00 Month
  2007 Sundsvall 8784 Urban Background 187 2.13 2.33 302.00 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 7281.00 118.64 10.27 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month