0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2005 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.94 0.72 65.00 Month
  2005 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1103 0.49 0.52 37.00 Month
  2004 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.71 0.75 184.00 Month
  2004 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1103 0.71 0.75 184.00 Month
  2003 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.86 0.91 183.00 Month
  2003 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1103 0.87 0.97 183.00 Month
  2002 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.76 0.70 169.00 Month
  2002 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1103 0.70 0.70 168.00 Month
  2001 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.93 1.08 181.00 Month
  2001 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1103 1.15 1.33 183.00 Month
  2000 Skövde 6777 Urban Background 1789 1.16 1.08 91.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.79 0.71 144.00 Month
  2000 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1103 1.14 89.00 Month
  1999 Skövde 6777 Urban Background 1789 0.99 91.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1102 0.62 96.00 Month