0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2015 Borås 8768 Urban Background 180 0.68 1.08 193.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4773.00 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Borås 8768 Urban Background 180 1.03 0.96 360.00 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8675.00 33.40 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Borås 8768 Urban Background 180 1.24 1.52 330.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8105.00 4.80 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Borås 8768 Urban Background 180 1.41 1.15 360.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 8659.00 7.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Borås 8768 Urban Background 180 0.99 1.24 359.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8586.00 8.43 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Borås 8768 Urban Background 180 1.28 0.95 322.00 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 7885.00 10.43 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Borås 8768 Urban Background 180 0.78 1.01 348.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8397.00 8.95 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Borås 8768 Urban Background 180 1.52 1.15 350.00 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 8383.00 9.56 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Borås 8768 Urban Background 180 1.03 0.97 328.00 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7922.00 8.93 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Borås 8768 Urban Background 180 2.69 3.12 178.00 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00 4427.00 13.65 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Borås 8768 Urban Background 180 2.57 2.18 245.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 6008.00 11.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Borås 8768 Urban Background 180 1.23 2.18 132.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4733.00 10.32 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Borås 8768 Urban Background 180 2.20 2.71 339.00 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8150.00 15.17 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Borås 8768 Urban Background 180 4.81 3.48 89.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2092.00 23.48 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Borås 8768 Urban Background 180 1.27 1.50 226.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5999.00 29.72 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Borås 8768 Urban Background 180 1.41 1.56 357.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8562.00 12.02 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1990 Borås 7120 Urban Background 965 4.49 5.02 90.00 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Borås 7120 Urban Background 965 7.10 8.67 181.00 36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borås 7120 Urban Background 965 9.16 8.79 163.00 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borås 7120 Urban Background 965 12.60 16.41 181.00 137.30 3.00 1.00 1.00 1.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borås 7120 Urban Background 965 13.65 29.00 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day