0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Granan 291 Rural Background 1769 0.33 0.36 365.00 Month
  2018 Granan 291 Rural Background 1769 0.37 0.41 338.00 Month
  2017 Granan 291 Rural Background 1769 0.36 0.35 365.00 Month
  2016 Granan 291 Rural Background 1769 0.28 0.37 331.00 Month
  2015 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.74 365.00 Month
  2014 Granan 291 Rural Background 1769 0.60 0.50 365.00 Month
  2013 Granan 291 Rural Background 1769 0.30 0.29 344.00 Month
  2012 Granan 291 Rural Background 1769 0.31 0.39 366.00 Month
  2011 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.56 365.00 Month
  2010 Granan 291 Rural Background 1769 0.44 0.52 365.00 Month
  2009 Granan 291 Rural Background 1769 0.35 0.30 365.00 Month
  2008 Granan 291 Rural Background 1769 0.38 0.46 366.00 Month
  2007 Granan 291 Rural Background 1769 0.43 0.62 365.00 Month
  2006 Granan 291 Rural Background 1769 0.84 0.95 330.00 Month
  2005 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.69 365.00 Month
  2004 Granan 291 Rural Background 1769 0.89 0.79 366.00 Month
  2003 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.73 365.00 Month
  2002 Granan 291 Rural Background 1769 0.57 0.54 364.00 Month
  2001 Granan 291 Rural Background 1769 0.60 0.74 360.00 Month
  2000 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.49 287.00 Month
  1999 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.73 355.00 Month
  1998 Granan 291 Rural Background 1769 0.55 0.74 358.00 Month