0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2018 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.35 0.38 362.00 Month
  2017 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.30 0.26 365.00 Month
  2016 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.22 0.31 365.00 Month
  2015 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.37 0.52 362.00 Month
  2014 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.41 364.00 Month
  2013 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.31 0.46 335.00 Month
  2012 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.25 0.30 364.00 Month
  2011 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.23 0.26 335.00 Month
  2010 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.27 0.37 364.00 Month
  2009 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.27 0.29 365.00 Month
  2009 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.35 1.38 75.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.22 0.29 366.00 Month
  2007 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.24 0.52 365.00 Month
  2006 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.57 0.70 333.00 Month
  2006 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.52 1.21 84.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.47 365.00 Month
  2005 Kungälv 126 Urban Background 1036 0.94 92.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.50 366.00 Month
  2003 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.46 0.54 365.00 Month
  2002 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.34 0.37 365.00 Month
  2001 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.71 364.00 Month
  2000 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.28 0.30 335.00 Month
  2000 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.50 1.49 88.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.37 0.54 362.00 Month
  1999 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.49 1.46 169.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.33 0.47 362.00 Month
  1998 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.80 1.94 182.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Kungälv 126 Urban Background 1036 2.38 2.72 179.00 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.74 4.42 181.00 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.67 3.36 171.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.20 4.03 181.00 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Kungälv 126 Urban Background 1036 4.43 4.27 180.00 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Kungälv 126 Urban Background 1036 4.50 4.56 182.00 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Kungälv 126 Urban Background 1036 5.78 6.60 182.00 54.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Kungälv 126 Urban Background 1036 6.92 8.27 182.00 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Kungälv 126 Urban Background 1036 10.03 11.54 174.00 61.80 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Kungälv 126 Urban Background 1036 10.48 8.23 179.00 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Kungälv 126 Urban Background 1036 11.80 12.78 161.00 77.30 2.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Kungälv 126 Urban Background 1036 9.29 82.00 37.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day