0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 23.14 8687.00 11.00 24.00 55.00 70.87 90.88 8687.00 642.00 291.00 137.00 80.00 8.00 0.00 503.00 84.69 171.87 Minute
  2018 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.14 8352.00 19.00 64.00 130.00 68.22 80.22 8352.00 1504.00 589.00 205.00 97.00 11.00 0.00 1096.00 92.24 186.87 Minute
  2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 8600.00 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600.00 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Minute
  2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 7788.00 47.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788.00 2019.00 1067.00 533.00 351.00 61.00 13.00 1631.00 116.37 239.36 Minute
  2015 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.79 7115.00 21.00 55.00 121.00 68.77 100.57 7115.00 1431.00 640.00 247.00 152.00 22.00 2.00 1101.00 101.63 222.93 Minute
  2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 28.48 6419.00 9.00 21.00 57.00 64.73 89.16 6419.00 760.00 289.00 117.00 64.00 1.00 0.00 551.00 88.51 144.77 Minute
  2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 30.12 8617.00 15.00 43.00 107.00 72.01 96.88 8617.00 1218.00 527.00 216.00 126.00 22.00 2.00 921.00 94.89 235.09 Minute
  2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 25.50 8603.00 8.00 28.00 66.00 64.77 84.69 8603.00 864.00 350.00 136.00 86.00 12.00 1.00 652.00 85.10 200.40 Minute
  2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 8331.00 23.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331.00 1470.00 627.00 279.00 173.00 32.00 8.00 1104.00 100.90 259.00 Minute
  2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.17 351.38 9.00 16.00 37.00 62.18 99.62 8433.00 515.00 233.00 102.00 63.00 4.00 0.00 400.00 80.37 147.20 Hour
  2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.63 8468.00 26.00 61.00 129.00 80.72 98.79 8468.00 1463.00 651.00 282.00 157.00 31.00 1.00 1112.00 98.30 213.90 Minute
  2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.58 351.00 14.00 29.00 71.00 68.96 95.16 8424.00 837.00 374.00 159.00 99.00 20.00 0.00 641.00 88.85 174.30 Hour
  2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 8159.00 13.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159.00 1191.00 438.00 115.00 54.00 1.00 0.00 859.00 85.70 140.30 Minute
  2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 337.62 2.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103.00 585.00 235.00 76.00 34.00 0.00 0.00 447.00 78.47 136.03 Hour
  2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.56 8764.00 26.00 61.00 157.00 72.53 85.34 8764.00 1533.00 638.00 245.00 127.00 9.00 0.00 1148.00 95.40 181.40 Minute
  2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.44 358.71 9.00 30.00 67.00 64.56 75.97 8609.00 831.00 417.00 173.00 108.00 3.00 0.00 670.00 90.07 147.03 Hour
  2007 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 36.75 8287.00 26.00 76.00 162.00 72.97 97.17 8287.00 1695.00 671.00 251.00 145.00 12.00 0.00 1261.00 97.00 167.60 Minute
  2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.08 340.92 5.00 14.00 39.00 56.40 72.17 8182.00 515.00 178.00 56.00 34.00 2.00 0.00 379.00 73.00 143.60 Hour
  2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 44.77 5314.00 33.00 73.00 148.00 104.15 147.36 5314.00 1513.00 666.00 313.00 224.00 41.00 6.00 1143.00 118.86 242.60 Minute
  2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.69 365.00 13.00 28.00 66.00 68.72 115.97 8760.00 793.00 376.00 165.00 94.00 14.00 1.00 621.00 87.93 217.53 Hour
  2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.76 8760.00 43.00 97.00 196.00 85.98 109.27 8760.00 2171.00 909.00 403.00 271.00 20.00 2.00 1636.00 107.60 210.40 Minute
  2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.12 364.96 10.00 29.00 71.00 66.73 86.65 8759.00 773.00 312.00 115.00 58.00 11.00 0.00 556.00 82.73 188.87 Hour
  2004 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 41.91 7161.00 39.00 95.00 173.00 81.44 116.10 7161.00 1895.00 827.00 315.00 188.00 19.00 2.00 1461.00 104.00 210.80 Minute
  2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.65 365.25 9.00 34.00 82.00 61.51 103.04 8766.00 897.00 364.00 128.00 79.00 8.00 0.00 680.00 84.69 189.43 Hour
  2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 42.20 8760.00 44.00 109.00 215.00 88.51 127.04 8760.00 2329.00 995.00 419.00 219.00 21.00 5.00 1768.00 103.90 251.50 Minute
  2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.51 345.88 17.00 39.00 71.00 72.36 124.01 8301.00 944.00 428.00 167.00 93.00 11.00 3.00 719.00 90.20 240.40 Hour
  2002 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 33.32 5306.00 6.00 30.00 84.00 60.87 84.50 5306.00 864.00 260.00 60.00 21.00 1.00 0.00 585.00 83.20 143.20 Minute
  2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.06 364.92 3.00 15.00 69.00 54.01 78.28 8758.00 717.00 207.00 68.00 36.00 1.00 0.00 480.00 74.38 143.57 Hour
  2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.33 341.67 11.00 31.00 76.00 66.71 101.02 8200.00 841.00 366.00 141.00 86.00 14.00 0.00 648.00 87.20 184.93 Hour
  2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.43 360.50 5.00 14.00 50.00 57.40 77.50 8652.00 560.00 203.00 65.00 29.00 2.00 0.00 408.00 75.25 164.67 Hour
  1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.76 347.12 10.00 23.00 81.00 60.78 71.91 8331.00 810.00 295.00 84.00 50.00 5.00 0.00 574.00 81.17 169.05 Hour
  1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.23 345.67 8.00 22.00 53.00 60.08 132.79 8296.00 633.00 230.00 60.00 38.00 11.00 2.00 446.00 76.80 208.75 Hour
  1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 30.78 365.00 17.00 39.00 99.00 67.61 90.89 8760.00 1081.00 423.00 114.00 50.00 4.00 0.00 822.00 85.07 186.98 Hour
  1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 33.06 341.29 17.00 47.00 116.00 70.18 100.11 8191.00 1249.00 493.00 157.00 85.00 10.00 0.00 906.00 89.55 169.33 Hour
  1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.84 362.46 10.00 27.00 76.00 69.92 93.14 8699.00 942.00 322.00 101.00 52.00 7.00 0.00 669.00 81.20 173.33 Hour
  1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.78 344.54 8.00 20.00 69.00 61.64 75.66 8269.00 830.00 322.00 69.00 32.00 0.00 0.00 611.00 81.10 132.00 Hour
  1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 29.03 12.79 12.00 28.00 78.00 65.40 83.18 7678.00 864.00 310.00 87.00 36.00 4.00 0.00 640.00 84.03 168.00 Hour
  1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 35.44 341.04 20.00 66.00 140.00 65.59 98.96 8185.00 1403.00 497.00 126.00 58.00 1.00 0.00 1030.00 86.90 153.25 Hour
  1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 31.39 346.00 16.00 40.00 112.00 64.32 77.07 8304.00 1141.00 344.00 76.00 33.00 0.00 0.00 807.00 81.80 139.33 Hour
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.68 348.25 8358.00 1.00 207.00 120.56 1241.00 0.00 0.00 135.90 4366.31 6554.01 2712.56 Hour
  2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 59.02 349.46 8387.00 3.00 191.00 132.44 1124.00 0.00 0.00 147.90 5234.24 7243.33 2826.10 Hour
  2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.53 336.54 8077.00 4.00 162.00 130.26 1433.00 0.00 0.00 146.70 7133.98 13127.50 3157.22 Hour
  2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 60.67 355.58 8534.00 6.00 196.00 139.49 1934.00 0.00 0.00 153.30 7073.20 14585.59 4190.15 Hour
  2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.45 352.08 8450.00 0.00 103.00 101.48 355.00 0.00 0.00 130.00 1143.95 1751.85 993.13 Hour
  2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.59 364.25 8742.00 11.00 171.00 146.54 1183.00 0.00 0.00 178.50 9511.43 11398.26 2933.58 Hour
  2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.69 364.04 8737.00 1.00 171.00 127.63 1090.00 0.00 0.00 135.05 4986.60 8841.05 2701.20 Hour
  2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.72 354.38 8505.00 1.00 179.00 120.77 1063.00 0.00 0.00 127.65 4041.30 9282.10 2521.97 Hour
  2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.87 364.92 8758.00 5.00 182.00 128.14 1390.00 0.00 0.00 139.95 6622.70 11037.25 3173.50 Hour
  2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 51.38 362.29 8695.00 0.00 143.00 108.33 715.00 0.00 0.00 114.10 2645.35 5679.55 1776.10 Hour
  2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.61 338.96 8135.00 1.00 164.00 135.34 1062.00 0.00 0.00 163.50 6616.55 10038.19 2694.23 Hour
  2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.33 359.67 8632.00 6.00 128.00 166.44 749.00 3.00 0.00 190.50 6295.16 7930.61 1995.07 Hour
  1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.19 338.62 8127.00 2.00 123.00 132.42 635.00 0.00 0.00 141.67 3281.53 5709.25 1733.00 Hour
  1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 56.91 342.29 8215.00 6.00 198.00 128.27 1714.00 0.00 0.00 158.67 8847.11 12776.78 4225.24 Hour
  1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 57.74 364.00 8736.00 17.00 228.00 141.75 2006.00 0.00 0.00 151.00 9964.96 19168.48 4674.57 Hour
  1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.37 340.75 8178.00 27.00 228.00 168.10 2101.00 6.00 0.00 201.67 10368.63 23681.14 5766.45 Hour
  1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.97 360.08 8642.00 2.00 142.00 143.71 729.00 0.00 0.00 163.00 4959.37 7044.44 2009.59 Hour
  1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.61 340.08 8162.00 8.00 183.00 141.17 1521.00 0.00 0.00 153.33 11358.79 16574.61 3810.48 Hour
  1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.18 12.58 7580.00 0.00 100.00 113.42 548.00 0.00 0.00 141.00 2867.17 4790.04 1605.93 Hour
  1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.53 335.21 8045.00 1.00 119.00 120.71 738.00 0.00 0.00 126.33 5515.76 6278.03 1784.55 Hour
  1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.66 342.83 8228.00 1.00 127.00 121.83 538.00 0.00 0.00 132.33 2152.31 4934.24 1612.81 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.81 2.47 348.00 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8383.00 106.65 7.85 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.25 2.55 348.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 8378.00 32.20 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.43 2.53 336.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 8083.00 34.70 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.44 2.61 358.00 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8591.00 32.40 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.79 2.88 352.00 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8462.00 112.40 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.51 3.61 363.00 21.83 0.00 0.00 0.00 0.00 8726.00 121.80 10.87 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.87 3.56 365.00 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8737.00 57.70 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.69 3.99 349.00 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 8490.00 61.15 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 4.14 3.86 365.00 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8733.00 88.10 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.85 3.19 356.00 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8438.00 53.15 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.62 2.80 349.00 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8390.00 19.11 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.35 3.84 359.00 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8631.00 33.85 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 4.54 5.77 356.00 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 8527.00 51.60 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.25 5.38 365.00 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 8757.00 55.43 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.20 5.72 365.00 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8760.00 150.33 17.15 1.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.22 8.24 341.00 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8189.00 70.10 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.74 7.75 359.00 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8663.00 91.73 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.61 6.80 341.00 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8198.00 73.30 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.17 6.88 306.00 49.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7621.00 101.30 26.97 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.53 7.29 336.00 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7983.00 68.47 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.16 9.68 332.00 70.25 2.00 0.00 0.00 0.00 8045.00 127.33 26.43 11.00 0.00 0.00 0.00 Hour